Privacyverklaring Business Bridge International GCV (Yulia Stark/FAB Academy)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites en diensten van Business Bridge International GCV, beter gekend als Yulia Stark of FAB Academy (hierna “wij” of “ons” genoemd).

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze websites. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

 

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag tot contact aanmaakt op onze websites, u iets aankoopt via de website, u het evaluatieformulier invult op een Masterclass, u zich inschrijft voor een van de seminaries/workshops/masterclasses, …

 

Opslag van gegevens:

De gegevens die worden verzameld worden bewaart en verwerkt in Teamleader.

Teamleader bewaart alle gegevens, zoals webapplicaties, communicatie, database-servers en alle klantgegevens, op Europese servers gevestigd in Ierland. Ze worden beheerd door Amazon Web Services Inc., en worden op geen enkel moment verwerkt of opgeslagen op Amerikaanse servers. Daardoor vallen ze onder het bereik van de GDPR. Om te voldoen aan de normen en verplichtingen bepaald door de GDPR, ondertekende Teamleader het ‘AWS Data Processing Addendum’. Daarbovenop is Amazon ISO 27001-gecertificeerd, een internationale norm voor beheersystemen voor informatiebeveiliging. Gegevens worden dus beheerd in overeenstemming met internationale best practices en bedrijfsdoelstellingen. In het AWS-gegevenscentrum worden gegevens met behulp van versleuteling op een harde schijf opgeslagen. Deze centra worden ook voortdurend vernieuwd om beschermd te blijven tegen menselijke en natuurlijke risico’s. Bovendien ondergaan ze audits door derden om de veiligheid en naleving van GDPR-principes te controleren. De sterkst gereguleerde bedrijven ter wereld, zoals NASA, vertrouwen dagelijks op AWS.

 

Gegevens die wij verzamelen:

Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer

Professionele gegevens: Naam en adresgegevens bedrijf, BTW nummer, email

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

 

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

Organiseren van seminaries

Bijkomende informatie over seminaries

Afhandelen van je aankopen

Verbeteren van de service

Klantenservice aanbieden

Klachten afhandelen

Nieuwsbrief uitsturen (max. 2 maal/jaar)

 

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

 

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij op uw verzoek of na het verlenen van uw toestemming.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

 

 

Uw rechten

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Recht om klacht in te dienen

U kan altijd een klacht indienen via de gegevens onderaan dit document maar u beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites, seminaries, workshops en Masterclasses. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

 

 

Vragen en feedback

 Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

 

Yulia Stark

Eigenaar Business Bridge International GCV, Oprichtster van FAB Academy

0494 74 65 43

yulia@yuliastark.com

 

Kris De Wulf

Mede-eigenaar Business Bridge International GCV, Operationeel Directeur FAB Academy

0484 27 59 33

kris@yuliastark.com